Thu Mua Phế Liệu

* Phạm vi được phép hoạt động : Toàn bộ các tỉnh thành của nước Việt Nam

Vùng Tỉnh
Trung du và miền núi phía Bắc “Toàn bộ vùng”
Đồng bằng sông Hồng “Toàn bộ vùng”
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung “Toàn bộ vùng”
Tây Nguyên “Toàn bộ vùng”
Đông Nam Bộ “Toàn bộ vùng”
Đồng bằng sông Cửu Long “Toàn bộ vùng”

* Phương tiện vận chuyển

Xe tải thùng hở gồm 8 xe có tải trọng từ 3.0 – 15.4 tấn;

Xe tải cẩu gồm 02 xe có tải trọng từ 7.7 – 11.1 tấn;

* Kho tập kết, phân loại và lưu giữ tạm thời chất thải

– Gồm 3 kho lưu giữ. Tổng diện tích lưu giữ chất thải trên 4.200 m2.

–  Hệ thống kho được trang bị các thiết bị lưu giữ chuyên dụng (Bao bì, thùng phuy các loại, thùng 1m3…).

–  Có rãnh thu hồi nước thải trong kho, toàn bộ nước thải được dẫn về hệ thống xử lý trung tâm.

–  Có hệ thống báo động, báo cháy, trang bị phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của luật PCCC.