Chính Sách Hoạt Động

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

TÂY ĐÔ XANH cam kết bảo đảm an toàn thông tin cho quý khách hàng khi đăng ký thông tin cá nhân với công ty chúng tôi. TÂY ĐÔ XANH cam kết không trao đổi mua bán thông tin khách hàng vì mục đích thương mại. Mọi sự chia sẻ và sử dụng thông tin khách hàng chúng tôi cam kết thực hiện theo chính sách bảo mật của công ty. TÂY ĐÔ XANH cam kết sẽ khiến quý khách cảm thấy tin tưởng và hài lòng về bảo mật thông tin cá nhân của công ty chúng tôi.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân, bao gồm:

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin,

2- Phạm vi sử dụng thông tin

3- Thời gian lưu trữ thông tin

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 

Chính sách chất lượng

Vận chuyển an toàn

Lưu giữ chất thải an toàn trước khi xử lý

Xử lý chất thải đúng quy trình, kiễm soát ô nhiễm môi trường

Trang bị bảo hộ lao động

Tổ chức diễn tập PCCC, sản xuất an toàn.

Giám sát định kỳ, cam kết bảo vệ môi trường