Thu Gom Rác Thải Sinh Hoạt

Rác sinh hoạt là lượng rác thải ra hằng ngày trong quá trình sống, sinh hoạt của con người. Không chỉ riêng các hộ gia đình mà các doanh nghiệp sản xuất, tổ chức, Công ty hằng ngày đều thải ra một lượng lớn rác thải sinh hoạt. Lượng rác này cần được thu gom và xử lý theo đúng quy định để đảm bảo vệ sinh và cảnh quan môi trường xung quanh. Vì vậy, việc thu gom rác thải sinh hoạt là một trong những điều kiện cấp bách của xã hội.

Căn cứ theo Luật Bảo vệ môi trường năm ngày 17/11/2020, các đơn vị phát sinh rác thải sinh hoạt kể cả hộ gia đình đều phải ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để đảm bảo rác thải sinh hoạt phát sinh được thu gom và xử lý theo đúng quy định, hạn chế tối đa việc phát sinh rác hoang. Do vậy, mỗi cơ sở, doanh nghiệp sản xuất,….. cần tìm đơn vị uy tín, có chức năng và năng lực để thực hiện việc thu gom rác thải sinh hoạt để đảm bảo tuân thủ quy định của  Nhà nước.

Và, Công ty TNHH Một Thành Viên Tây Đô Xanh là một trong những doanh nghiệp có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt thuộc khu vực Tỉnh Bình Dương. Công ty Chúng tôi đã hợp tác và thực hiện thu gom cho nhiều đơn vị là các Bến xe, Bệnh viện, doanh nghiệp sản xuất và các Khu chung cư cao cấp, khu dân cư…