Hồ Sơ Pháp Lý

Giấy phép kinh doanh
Quy chuẩn về chất lượng không khí xung quanh
Hợp đồng ký kết

Giấy xác nhận đồ án bảo vệ môi trường
Báo cáo giám sát môi trường 2021
Thông tư quy định bảo vệ môi trường

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Công ty TNHH MTV Tây Đô Xanh
  • Địa chỉ: 10/7 KP Thống Nhất 1, P. Dĩ An, TP. Dĩ An, T. Bình Dương
  • Đại diện: Nguyễn Mạnh Hà
  • Điện thoại: 0913612020
  • Email: taydoxanh@yahoo.com.vn
  • Website: https://taydoxanh.com