Thu Gom Rác Thải Công Nghiệp

Chất thải công nghiệp không nguy hại là chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất. Theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 thì các các cơ sở sản xuất, kinh doanh, Nhà máy phải ký kết hợp đồng thu gom, xử lý rác công nghiệp với các đơn vị có chức năng.

Công ty TNHH Một Thành Viên Tây Đô Xanh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thu gom & xử lý rác thải công nghiệp, đảm bảo mang lại cho Quý khách hàng chất lượng dịch vụ toàn diện, đầy đủ giấy phép theo đúng quy định của pháp luật.

  • QUY TRÌNH THỰC HIỆN.

Quy trình thu gom & xử lý rác thải công nghiệp của Công ty TNHH Một Thành Viên Tây Đô Xanh được thực hiện cụ thể như sau:

  • Mô tả quy trình:
  • Bước 1: Sau khi đã khảo sát và ký kết hợp đồng, Công ty TNHH Một Thành Viên Tây Đô Xanhsẽ điều động phương tiện, nhân công đến kho lưu chứa chất thải của Quý doanh nghiệp để tiến hành thu gom, xử lý.
  • Bước 2: Chất thải sẽ được cân đo khối lượng và được bốc xếp vào phương tiện vận chuyển. Đại diện hai bên tiến hàng ký kết biên bản giao nhận chất thải.
  • Bước 3: Chất thải công nghiệp sẽ được vận chuyển về địa điểm xử lý.
  • Bước 4: Sau khi hoàn tất công việc, Công ty TNHH Một Thành Viên Tây Đô Xanh sẽ cung cấp cho Quý doanh nghiệp biên bản nghiệm thu, hóa đơn của đợt thu gom xử lý trên.